Παρθενώνας

So…. Ο ναός που οι Αθηναίοι αφιέρωσαν στην προστάτιδα της πόλης τους, Αθηνά Παρθένο, είναι το λαμπρότερο δημιούργημα της αθηναϊκής δημοκρατίας στην περίοδο της μεγάλης ακμής της και το αρτιότερο ως προς τη σύνθεση και την εκτέλεση από τα οικοδομήματα του Ιερού Βράχου. Κτίσθηκε κατά τα έτη 447-438 π.Χ., στο πλαίσιο του ευρύτερου οικοδομικού προγράμματος που συντελέσθηκε στην Ακρόπολη με πρωτοβουλία του Περικλή, και πάνω στη θέση παλαιότερων ναών αφιερωμένων στην Αθηνά. Ο Περίκλειος Παρθενών (Παρθενών ΙΙΙ) διαδέχθηκε έναν προηγούμενο ναό, το μαρμάρινο Προπαρθενώνα (Παρθενών ΙΙ), που άρχισε να κτίζεται…

Read More

Kelmscott Manor

During our trip away we discovered that our site wasn’t too far from Kelmscott Manor, the Cotswold retreat of William Morris and Co. The Manor is only open a couple of times a week so we decided to reschedule a few things so we could fit it into our trip. It was certainly worth it, you can tell why William Morris liked the place so much, and why they were so creative in those surroundings. The first part of our visit after leaving the car park was to visit the…

Read More

It’s not just dribble, it’s pretentious dribble

Over the last couple of weeks we’ve visited a fair number of art galleries in Scotland and the North of England, and we have seen a great deal of great art. ‘Isabella and the Pot of Basil’ by William Holman Hunt for example (on display in the Laing Art Gallery, Newcastle) is something we could have spent hours looking at. When you look at Hunt’s Isabella you can see he has spent hours observing light, shadows, colours, shape, form, how light reflects off objects onto other objects… Hunt has then…

Read More

The Monsters are the Critics

Critic (n.) 1580s “one who passes judgement,” from Middle French critique (14c.), from the Latin criticus “a judge,” from Greek kritikos “able to make judgements” Able to make judgements, how many of us are really able to make judgements that are fair and unbiased? We often have preconceived ideas as to how something should look, sound, taste, act…. but is it fair to compare that preconceived idea with what we actually see at the cinema, or when we first listen to a CD? It’s something I’m curious about, my curiosity…

Read More

Death of Smaug

I was sketching dragons again recently, well I often sketch dragons but this time there was a purpose, the theme of the month over at john-howe.com for December was Dragons. As a certain dragon was on my mind with the Desolation of Smaug hitting the silver screen* I ended up wondering how Smaug would look after the black arrow had done its job 😉 This was a fun dragon to work on, well any character from Tolkien is fun to attempt – rather than use traditional medium I worked in…

Read More